КатегорииБлог

От къде идва Вертера?

вертера vertera продукти, поръчки вертера, боров прашец вертера

От къде идва Вертера?

През 1971г. Студената война между източноевропейските страни и Западния свят беше в пълен ход. По новините предаваха най-вече за трудовите и спортни успехи в социалистическите (тогава) страни. Научните открития, особено тези със стратегическо значение се пазеха в тайна.

По това време в Ленинградския научно-изследователски институт за радиационна хигиена става нещо на пръв поглед традиционно: защита на кандидат – дисертация. Тя обаче е на тема: „Ефективността на профилактичните средства при едновременното постъпване в организма на цезий – 120 и стронций – 90“. Това са едни от най-опасните химични елементи!

Това изследване в последствие ще се окаже предопределящо за десетилетие и половина напред, а ползите му продължават до ден днешен.

Младият тогава 30-годишен лекар Виталий Корзун представя твърдението, че най-доброто от всички природни средства за профилактика при заболявания, предизвикани от радиоактивни изотопи, са морските кафяви водорасли. Те са отличен сорбент, т.е. имат способността да свързват и извеждат от организма стронция и цезия.

Но това твърдение следвало да бъде потвърдено с множество експерименти, дори и с хора. Проектът предполагал да се включат десетина доброволци, които първоначално трябвало да приемат доза стронций и цезий, а след това – продуктът, разработен от Корзун, който обещавал да изведе от организма всяка частица тежък метал. Сред групата доброволци бил и самият дисертант.

Точно преди определения предварително ден за „самооблъчване“, нервите на един от доброволците на издържали. Това се отразило и на останалите. Експериментът можел да бъде провален. Тогава, самият Виталий Корзун, пред очите на всички присъстващи и колебаещи се, приел ДВОЙНА доза радионуклеиди, като казал: „първата – за себе си, а втората – за онзи приятел“.
Втората доза била смъртоносна. Приетото от дисертанта количество тежки метали превишавало онова, засечено по-късно в организмите на преживелите Чернобил, от 70 до 100 пъти.

Експериментът преминал успешно!
Приемът на продукта от кафяви морски водорасли помогнал на „облъчените” доброволци да изчистят организма си.

Това бил триумфът на учения! Той доказал, че алгиновата киселина и нейните соли, извлечени от кафявите морски водорасли, имат не само противовъзпалителни свойства, но също така ефективно извеждат радиоактивните елементи от човешкия организъм, заедно с тежките метали и токсините.

По време на защитата залата приветствала с аплодисменти подвига на младия украинския учен Виталий Наумович Корзун, днес Професор, Доктор на медицинските науки!

По-късно този продукт бил прилаган по време на Чернобилската авария. И до ден-днешен никой не може да посочи с точност колко на брой са били спасените деца в клиниката на Научния център по радиационна медицина АМН след срива в Чернобил (15 години след откритието на Корзун). Учените тогава бързали да спасяват човешки животи, нямали време за статистика. Децата и възрастните били спасени именно благодарение на продукта, разработен от Виталий Корзун. Този продукт е базова формула при производството на VERTERA геловете, достигащи до нас днес!

Сега все повече и повече хора превъзмогват своите болки чрез Вертера Ламинария гел, Вертера Форте, Вертера Форте с вкус, Артропласт или другите продукти на компанията.